Nội quy - Quy định

 
  • Quy chế quản lý tài chính   

    Quy chế quản lý tài chính

    Văn bản này quy định nguyên tắc, quy trình ban hành và quản lý nội dung, mức thu, chi. Lập dự toán hàng năm.

    28/09/2016 11:12

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Quản trị- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình