Nội quy - Quy định

Quy định điều động, thanh lý tài sản trong Trường Đại học Quảng Bình

9/28/2016 11:16:35 AM
Văn bản này quy định về điều động, thanh lý tài sản trong Trường Đại học Quảng Bình.
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Quản trị- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình