Nội quy - Quy định

Quy chế quản lý tài chính

9/28/2016 11:12:48 AM
Văn bản này quy định nguyên tắc, quy trình ban hành và quản lý nội dung, mức thu, chi. Lập dự toán hàng năm.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Quản trị- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình