Giới thiệu

LỊCH CẮT ĐIỆN CỦA ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH

12/15/2017 4:33:18 PM
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch bao gồm các khu vực sau:

CLICK HERE

 

 

Các Tin đã đăng

  Trung tâm Học liệu 12/15/2017 2:12:40 PM

  Nhà Hiệu Bộ 12/15/2017 2:10:36 PM

  Phòng Quản trị - Trường Đại học Quảng Bình 10/28/2016 3:02:35 PM

  Một số hình ảnh khuôn viên Trường ĐH Quảng Bình 10/28/2016 3:02:02 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Quản trị- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình