Kiểm kê tài sản

Kiểm kê khoa công nghệ - kỷ thuật

12/24/2015 2:43:40 PM
Gồm có biên bản kiểm kê tài sản và tổng hợp kiểm kê của đơn vị 2015
Các Tin đã đăng

  Kiểm kê phòng ban quản lý dự án 12/24/2015 2:50:36 PM

  Kiểm kê khoa khoa học xã hội 12/24/2015 2:41:41 PM

  Kiểm kê khoa khoa học tự nhiên 12/24/2015 2:38:55 PM

  Kiểm kê khoa giáo dục thường xuyên 12/24/2015 2:31:53 PM

  Kiểm kê khoa giáo dục thể chất - quốc phòng 12/24/2015 2:29:58 PM

  Thanh lý tài sản năm 2015 12/24/2015 2:27:06 PM

  kiểm kê trung tâm 12/24/2015 2:26:21 PM

  Kiểm kê khoa âm nhạc - mỹ thuật 12/24/2015 2:25:04 PM

  Mẫu tổng hợp kiểm kê cơ sở 12/24/2015 1:51:04 PM

  Mẫu biên bản kiểm kê các tổ 12/24/2015 1:50:31 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Quản trị- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình