Tin hoạt động

Đặt lại tên các khu giảng đường và quản lý, sử dụng máy chiếu đa năng

11/9/2015 2:27:20 PM
I. Để thuận lợi trong việc phân công vị trí phòng học, phòng hội nghị, hội thảo, Nhà trường thống nhất đặt lại tên các khu giảng đường và các phòng học như sau:

1. Khu Giảng đường 5 tầng cũ và Giảng đường Trung tâm: Đặt tên là Khu Giảng đường A, trong đó:

         +Giảng đường 5 tầng là A1

         +Giảng đường Trung tâm là A2

2. Khu Nhà C và 02 giảng đường 200 chỗ đặt tên là Khu giảng đường B, trong đó:

 +  B1 là nhà C ( nhà học môn Âm nhạc – Mỹ thuật)

+  B2 là giảng đường 200 chỗ gần phía các Khoa

+  B3 là giảng đường 200 chỗ gần đường sang nhà Hiệu bộ

3.  Khu giảng đường 5 tầng mới đang xây đặt là: Khu giảng đường C.

4.  Việc đặt tên các phòng học sẽ theo thứ tự từ tầng 1 lên, từ trái qua phải kèm theo tên giảng đường.

   Ví dụ: - Phân phòng học, phòng thi chỉ cần ghi: Phòng 105 A1 (phòng 105 giảng đường 5 tầng cũ)

- Phòng 303 B1 ( Phòng 303  giảng đường B1)

- Hội thảo, hội nghị sẽ tổ chức tại giảng đường B2 và B3

   II. Từ ngày 10/10/2011 Nhà trường chuyển toàn bộ máy chiếu từ Nhóm thiết bị truyền thông cho bộ phận quản lý phòng học thuộc phòng Quản trị quản lý và phục vụ .

    Nhà trường thông báo để các giảng viên, đơn vị biết  liên hệ tại phòng đợi giáo viên, tầng 2 giảng đường A1 và đề nghị thực hiện đúng các qui định sau:

 1. Giảng viên cần sử dụng máy để giảng dạy thì trực tiếp đến phòng đợi tầng 2 Giảng đường A nhận và ký vào sổ, không giải quyết cho sinh viên đến mượn.

 2. Để bảo đảm an toàn cho máy, đề nghị giảng viên sau khi tắt máy phải để máy nguội từ 5 – 10 phút mới rút phích cắm và di chuyển.

 3. Các máy sẽ được đánh số thứ tự và ghi rõ người mượn để dễ theo dõi, vì vậy nếu máy nào bị hư hỏng do vi phạm các qui định thì giảng viên phải chịu trách nhiệm trước Nhà trường.

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Quản trị- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình