Tin hoạt động

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017

9/28/2016 11:30:59 AM
Số: 364/BC - QT - ngày 15 tháng 09 năm 2016
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Quản trị- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình