Giới thiệu

 
  • Phòng Quản trị - Trường Đại học Quảng Bình   

    Phòng Quản trị - Trường Đại học Quảng Bình

    Phòng Quản trị được thành lập theo quyết định số 827/CĐSP/QĐ-TC 2005, khi đó căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Nhà trường giao, phòng mang tên Phòng Quản trị - Đời sống.

    28/10/2016 15:02

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Quản trị- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình